Συνεχίζω την ιστορία του κυρίου Στρωτίδη χρησιμοποιώντας και την παρακάτω πρόταση μέσα στο κείμενό μου:
Μετά το δείπνο, ο Νίκος καθόταν στην αυλή μονολογώντας : "Μακάρι να το είχα σκεφτεί νωρίτερα".

Οι διακοπές του κυρίου Στρωτίδη