Από εδώ μπορείτε να μπαίνετε στο blog (1οneapolisst2.wordpress.com) της τάξης. Ελένη

Ψηφοφορία για τις wikiσελίδες. Αφού τσεκάρετε όποιο/α κουτάκια θέλετε, πατήστε το "Submit" ( Υποβολή) , στην επόμενη οθόνη πατήστε το "Go back to my form" Ελένη