Επίσκεψη στην Αθήνα στα πλαίσια του προγράμματος Βουλή των Ελλήνων.

Με το βλέμμα στην Αθήνα
Προεργασία που έγινε πριν την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Αφορά πληροφορίες που συλλέχθηκαν για το Ξενοδοχείο και τα μέρη-μουσεία που περιλάμβανε η επίσκεψη.

Μετά την Αθήνα
Σχόλια και εντυπώσεις απο την τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.